• Introduction
  • Exclusive
  • Khuyến mại
Omnifix

Omnifix

Liên hệ
Intrafix Primeline

Intrafix Primeline

Liên hệ
Sangofix Es

Sangofix Es

Liên hệ
Discofix C tubing

Discofix C tubing

Liên hệ
Túi chườm nóng lạnh đa năng 2671

Túi chườm nóng lạnh đa năng 2671

Liên hệ Ms.Xuân (0387450228)
Băng keo giấy y tế 530-P1

Băng keo giấy y tế 530-P1

Liên hệ Ms.Xuân (0387450228)
Băng phim trong có gạc vô trùng H3584

Băng phim trong có gạc vô trùng H3584

Liên hệ Ms.Xuân (0387450228)
Băng thay chỉ khâu da Nexcare H1546

Băng thay chỉ khâu da Nexcare H1546

Liên hệ Ms.Xuân (0387450228)
Composite Trám Đa Năng 3M Filtek Z350 XT, 7018

Composite Trám Đa Năng 3M Filtek Z350 XT, 7018

Liên hệ Ms.Xuân (0387450228)
Composite 3M Filtek Z250 XT Dạng Nhộng, 1471

Composite 3M Filtek Z250 XT Dạng Nhộng, 1471

Liên hệ Ms.Xuân (0387450228)
Vật liệu trám tạm Cavit 3M

Vật liệu trám tạm Cavit 3M

Liên hệ Ms.Xuân (0387450228)
Keo dán Nano Bond 3M Single 2 (51202)

Keo dán Nano Bond 3M Single 2 (51202)

Liên hệ Ms.Xuân (0387450228)