test3

Là nhà phân phối chính thức và uy tín của 3M, Á Châu Ä‘ang tiếp tục mở rá»™ng thị trường phát triển các sản phẩm nha khoa Ä‘áng tin cậy, được chứng minh lâm sàng, giúp Ä‘Æ¡n giản hóa các quy trình, tăng mức Ä‘á»™ hài lòng cho bệnh nhân và cải thiện sức khỏe răng miệng lâu dài. Là công ty uy tín đầu ngành, chúng tôi Ä‘ã tiên phong và cải tiến công nghệ nha khoa giúp bảo tồn và phục hồi răng má»™t cách hiệu quả.

Chúng tôi có đầy đủ các giải pháp Ä‘áng tin cậy, từ vật liệu trám răng composite đến xi măng Glass Ionomer, đồng nghÄ©a vá»›i việc bạn có thể tìm được sản phẩm phù hợp cho bất kỳ quy trình nào và cảm thấy tá»± tin sẽ đạt được kết quả hài lòng về mặt thẩm mỹ và trường tồn về mặt thời gian.

HOTLINE: 0981578383
Văn phòng: B40 - TT9 - Khu Ä‘ô thị Văn Quán - Hà Đông, Hà Ná»™i
 

3M NHA KHOA