Cloud Zoom small image
˂
˃

Phụ kiện Classic II Infant - 40013

Liên hệ Hotline: 0981578383
Mô tả về sản phẩm
Hà Nội: 024.3232.3838
Chi tiết sản phẩm

Thông tin chi tiết

Ống nghe 3M™ Littmann® cho chất lượng cao mà chuyên gia y tế kỳ vọng, từng bá»™ phận và phụ kiện thay thế cÅ©ng Ä‘áp ứng tiêu chuẩn khắt khe nhÆ° sản phẩm nguyên gốc. Bá»™ phận và phụ kiện thay thế được Ä‘óng gói tiện lợi thành bá»™ dụng cụ tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i các mẫu ống nghe Littmann giúp việc thay thế trở nên Ä‘Æ¡n giản. Từng sản phẩm được sản xuất cẩn thận để hoạt Ä‘á»™ng tÆ°Æ¡ng thích vá»›i thiết bị hiện tại.

Bá»™ phụ tùng ống nghe 3M™ Littmann® dành cho ống nghe Classic II SÆ¡ sinh gồm có má»™t vòng màu Ä‘en, vòng màu xám và màng nghe nổi cho mặt nghe.

  • Chất lượng và Ä‘áng tin cậy trong má»™t gói tiện lợi
  • Gồm có má»™t màng nghe nổi cho mặt nghe ống nghe
  • Gồm có má»™t vòng màu Ä‘en cho cụm màng nghe trên mặt nghe
  • Gồm có má»™t vòng màu xám cho cụm màng nghe trên mặt nghe

Đề xuất ứng dụng

  • Thay thế nút tai và màng nghe nổi trên ống nghe Classic II SÆ¡ sinh
Phụ kiện Master cardiology - Xám 40018

Phụ kiện Master cardiology - Xám 40018

Liên hệ Hotline: 0981578383
Phụ kiện Master Cardiology - Đen 40011

Phụ kiện Master Cardiology - Đen 40011

Liên hệ Hotline: 0981578383
Bộ phụ kiện Pediatric 40012

Bộ phụ kiện Pediatric 40012

Liên hệ Hotline: 0981578383