test3
Vui loÌ€ng liên hêÌ£ ngay với Hotline đặt hàng: 0981578383
Văn phòng: B40 - TT9 - Khu Ä‘ô thị Văn Quán - Hà Đông, Hà Ná»™i


 

Lời nói đầu: Dòng sản phẩm FUTURO của 3M Ä‘i đầu trong lÄ©nh vá»±c bảo vệ và há»— trợ cÆ¡ khá»›p, giúp làm dịu cÆ¡n Ä‘au, nhanh lành vết thÆ°Æ¡ng và bảo vệ các cÆ¡, mạch và khá»›p vá»›i các ứng dụng y khoa tiên tiến. 

Futuro 3M vá»›i: 
--
 Vá»›i 100 năm kinh nghiệm và kiến thức nền tảng về công nghệ băng nẹp. 
-- Là thành viên của cá»™ng đồng chuyên môn trên toàn cầu.
-- HÆ¡n 40 nền tảng công nghệ khác nhau.
-- Sản phẩm có chất lượng tuyệt đối.
-- Có hÆ¡n 5 năm cải tiến trong lÄ©nh vá»±c chăm sóc sức khỏe.
-- Được nhiều dược sỹ tin dùng. 

Các sản phẩm của FUTURO:
 

Đai hỗ trợ thể thao Futuro 3M