Máy đo đường huyết
  • Máy đo đường huyết - thiết bị hỗ trợ và theo doi đường huyết nhanh chóng, hiệu quả với que thử được mã hóa tự động, đo nhanh, cần 1 lượng máu mẫu nhỏ, có 2 model máy riêng biệt với đơn vị đo mmg/dL.
 

Máy đo đường huyết