test3
Máy đo huyết áp cổ tay HEM-6131
Máy Ä‘o huyết áp ở vị trí cổ tay Omron HEM-6131 sá»­ dụng công nghệ cảm biến Ä‘iện tá»­ Intellisense thế hệ thứ hai 2017 má»›i tá»± Ä‘á»™ng hoàn toàn, Ä‘Æ¡n giản, dá»… sá»­ dụng, cho kết quả chính xác tuyệt đối.

Tá»± Ä‘á»™ng dò tìm vị trí đặt cổ tay ngang tim, cho kết quả chính xác nhất

Máy Ä‘o được đặt ở vị trí cổ tay trái, nÆ¡i Ä‘eo đồng hồ (tay trái Ä‘o chính xác hÆ¡n do gần tim hÆ¡n)

Thông số Ä‘o của máy bao gồm chỉ số huyết áp tối Ä‘a, chỉ số huyết áp tối thiểu và nhịp tim/phút.

Máy đo huyết áp cổ tay HEM-6131