test3
Máy đo huyết áp tự động bắp tay
Máy Ä‘o huyết áp bắp tay có thiết kế nhỏ gọn và trang nhã, dá»… dàng sá»­ dụng và mang theo bên mình. Máy Ä‘o huyết áp bắp tay Ä‘ược cải tiến vá»›i nhiều tính năng má»›i. Đặc biệt, công nghệ Intellisense trên máy cho phép tá»± Ä‘á»™ng dò tìm mức áp suất phù hợp vá»›i từng người, cho kết quả nhanh chóng và cá»±c kỳ chính xác.

Đặc Ä‘iểm nổi bật:

Dòng Ä‘o huyết áp bắp tay cÆ¡ bản đảm bảo các tính năng Ä‘Æ¡n giản nhất, nhằm mang tá»›i cho người dùng má»™t chiếc máy dá»… sá»­ dụng.

Sá»­ dụng công nghệ cảm biến Ä‘iện tá»­ Intellisense thế hệ thứ hai 2016 má»›i hoàn toàn tá»± Ä‘á»™ng, giúp Ä‘o huyết áp nhanh chóng, chính xác, tiện dụng.

Thông số Ä‘o của máy bao gồm chỉ số huyết áp tối Ä‘a, chỉ số huyết áp tối thiểu và nhịp tim/phút.

Vá»›i máy Ä‘o huyết áp bắp tay Omron bạn có thể kiểm tra huyết áp nhanh chóng và Ä‘Æ¡n giản khi Ä‘eo máy vào bắp tay và ấn nút. Công nghệ tá»± Ä‘á»™ng sẽ giúp bạn nhanh chóng biết được chỉ số huyết áp và nhịp tim của mình. Hãy theo dõi huyết áp thường xuyên, vì nó là kẻ giết người thâm lặng.

Máy đo huyết áp tự động bắp tay