Sơ đồ tổ chức

Với tầm nhìn trở thành doanh nghiệp dẫn đầu Việt Nam về cung ứng các loại vật tư y tế, thuốc và thiết bị chăm sóc sức khỏe, chúng tôi đang phấn đấu không ngừng giữ vững mối quan hệ lâu dài với các thương hiệu lớn trên thế giới đồng thời xây dựng uy tín với các cửa hàng chuyên doanh, bệnh viện, cơ sở y tế cũng như các khách hàng để đưa đến cho người tiêu dùng Việt Nam những sản phẩm có giá trị cao, an toàn và đáng tin cậy.
 

Mô hình chuỗi hoạt động của Công ty

Mô hình chuỗi hoạt động của Công ty

Cơ cấu tổ chức Công ty​