Tầm nhìn và sứ mệnh

TẦM NHÌN
 

Tần nhìn Y học Á Châu
 
Trở thành doanh nghiệp dẫn đầu Viêt Nam trong việc cung cấp các loại vật tư y tế, thuốc và các thiết bị chăm sóc sức khỏe chính hãng, có giá trị cao giúp nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng. Y học Á Châu - Khách Hàng là bạn đồng hành

SỨ MỆNH

Sứ mệnh Y học Á Châu đối với sức khỏe cộng đồng

  • Cung ứng các loại vật tư và thiết bị y tế cũng như thuốc an toàn, có giá trị cao với mức giá phù hợp cho người tiêu dùng Việt Nam và thị trường quốc tế;
  • Cam kết thực hiện trách nhiệm xã hội và đạo đức kinh doanh, góp phần nâng cao sức khỏe của người dân và bảo vệ môi trường;
  • Luôn quan tâm thoả đáng đến lợi ích lâu dài của CBNV, các đối tác và khách hàng.

Các tin khác