TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

TẦM NHÌN

 
Công ty TNHH Y Học Á Châu hÆ°á»›ng tá»›i việc trở thành má»™t trong những doanh nghiệp dẫn đầu Viêt Nam trong việc cung cấp các loại vật tÆ° y tế, thuốc và các thiết bị chăm sóc sức khỏe thuá»™c những thÆ°Æ¡ng hiệu đẳng cấp thế giá»›i có chất lượng đạt tiêu chuẩn vá»›i mức giá hợp lý, Ä‘áp ứng nhu cầu của quý đối tác nhằm góp phần nâng cao chất lượng sống cho cá»™ng đồng.

Hiện nay, Công ty TNHH Y Học Á Châu Ä‘ã có 2 văn phòng, gồm 1 trụ sở chính tại Hà Ná»™i và 1 chi nhánh ở Thành phố Hồ Chí Minh. Vá»›i định hÆ°á»›ng và sá»± dẫn dắt từ ban lãnh đạo công ty, chúng tôi tin rằng Công ty TNHH Y Học Á Châu sẽ sá»›m có đủ khả năng để phát triển hệ thống phân phối rá»™ng khắp Việt Nam và tăng cường việc hợp tác vá»›i các đối tác nÆ°á»›c ngoài.


SỨ MỆNH


Vá»›i khẩu hiệu “Your Health – We care”, Công ty Á Châu luôn tâm niệm khách hàng là bạn đồng hành và cÅ©ng là nhân chứng cho những cống hiến và Ä‘óng góp của chúng tôi cho xã há»™i, cá»™ng đồng trong suốt quá trình hoạt Ä‘á»™ng và phát triển của Á Châu.
 
Khách hàng chính là người Ä‘ã và Ä‘ang chứng kiến, trải nghiệm những thành quả, ná»— lá»±c của Công ty Á Châu trong suốt thời gian vừa qua; đồng thời, truyền cảm hứng để chúng tôi luôn cố gắng cải tiến để thích ứng vá»›i hoàn cảnh má»›i. Và chúng tôi mong muốn được phục vụ quý khách lâu hÆ¡n nữa nhằm mang lại má»™t tÆ°Æ¡ng lai tốt đẹp, thịnh vượng và bền vững.

Công ty TNHH Y Học Á Châu cam kết:

  • Cung ứng các loại vật tÆ° và thiết bị y tế cÅ©ng nhÆ° thuốc an toàn, có giá trị cao vá»›i mức giá phù hợp cho người tiêu dùng Việt Nam và thị trường quốc tế;
  • Thá»±c hiện trách nhiệm xã há»™i và đạo đức kinh doanh, góp phần nâng cao sức khỏe của người dân và bảo vệ môi trường;
  • Luôn quan tâm thoả Ä‘áng đến lợi ích lâu dài của CBNV, các đối tác và khách hàng.
Vui lòng liên hệ HOTLINE: 098 157 8383 nhận há»— trợ nhanh
CÆ¡ sở 1: B40 TT9, số 43 DÆ°Æ¡ng Lâm, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Ná»™i
Nguồn:yhocachau.com