Thông tin nội bộ

Đặc điểm chung của Ống nghe Littmann

Đặc điểm chung của Ống nghe Littmann

(26/04/2016)
Dây nghe của ống nghe tim mạch được thiết kế với dạng ống kép. Nếu nhìn mặt cắt dọc thì sẽ thấy rõ thiết kế này. Dây nghe của ống nghe Littmann được làm từ PVC không chứa mũ/nhựa cao su.