• Introduction
  • Exclusive
  • Khuyến mại
Băng thay chỉ khâu da Nexcare H1546

Băng thay chỉ khâu da Nexcare H1546

Liên hệ hotline: 0981578383
Omnifix

Omnifix

Liên hệ hotline: 0981578383
Intrafix Primeline

Intrafix Primeline

Liên hệ hotline: 0981578383
Sangofix Es

Sangofix Es

Liên hệ hotline: 0981578383
Discofix C tubing

Discofix C tubing

Liên hệ hotline: 0981578383
Túi chườm nóng lạnh đa năng 2671

Túi chườm nóng lạnh đa năng 2671

Liên hệ hotline: 0981578383
Băng keo giấy y tế 530-P1

Băng keo giấy y tế 530-P1

Liên hệ hotline: 0981578383
Băng phim trong có gạc vô trùng H3584

Băng phim trong có gạc vô trùng H3584

Liên hệ hotline: 0981578383
Băng thay chỉ khâu da Nexcare H1546

Băng thay chỉ khâu da Nexcare H1546

Liên hệ hotline: 0981578383
Composite Trám Đa Năng 3M Filtek Z350 XT, 7018

Composite Trám Đa Năng 3M Filtek Z350 XT, 7018

Liên hệ hotline: 0981578383
Composite 3M Filtek Z250 XT Dạng Nhộng, 1471

Composite 3M Filtek Z250 XT Dạng Nhộng, 1471

Liên hệ hotline: 0981578383
Vật liệu trám tạm Cavit 3M

Vật liệu trám tạm Cavit 3M

Liên hệ hotline: 0981578383
Keo dán Nano Bond 3M Single 2 (51202)

Keo dán Nano Bond 3M Single 2 (51202)

Liên hệ hotline: 0981578383