test3
Thiết bị y tế OMRON
OMRON được thành lập tại Nhật bản năm 1933, hiện tại có trên 25000 nhân viên và doanh số bán hàng trên 5 tá»· USD má»—i năm. OMRON được coi là má»™t trong những hãng Ä‘iện tá»­ hàng đầu thế giá»›i về công nghệ tá»± Ä‘á»™ng hoá. Các thiết bị tá»± Ä‘á»™ng của OMRON có chất lượng cao, được sản xuất vá»›i công nghệ má»›i nhất và rất Ä‘a dạng: từ công tắc Ä‘Æ¡n giản, rÆ¡ le các loại, bá»™ định giờ, bá»™ đếm, cảm biến, kiểm soát nhiệt Ä‘á»™, ... cho tá»›i các thiết bị Ä‘iều khiển chÆ°Æ¡ng trình hiện đại. Tất cả có gần 20.000 mặt hàng khác nhau, liên tục được cải tiến

Ðầu năm 1996, Công ty Omron Electronics Pte.Ltd. Ä‘ã mở văn phòng đại diện tại Hà ná»™i và sau Ä‘ó tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại Omron Ä‘ã có mạng lÆ°á»›i bán hàng gồm nhà phân phối và các đại lý.


Vui loÌ€ng liên hêÌ£ ngay với Hotline đặt hàng: 0981578383
Văn phòng: B40 - TT9 - Khu Ä‘ô thị Văn Quán - Hà Đông, Hà Ná»™i


 

Thiết bị y tế OMRON

 Trang:    1  2  3