test3
Máy đo đường huyết
  • Máy Ä‘o đường huyết - thiết bị há»— trợ và theo doi đường huyết nhanh chóng, hiệu quả vá»›i que thá»­ được mã hóa tá»± Ä‘á»™ng, Ä‘o nhanh, cần 1 lượng máu mẫu nhỏ, có 2 model máy riêng biệt vá»›i Ä‘Æ¡n vị Ä‘o mmg/dL.
 

Máy đo đường huyết