test3
Máy massage xung điện
Máy massage xung Ä‘iện Omron hoạt Ä‘á»™ng trên nguyên lý châm cứu Ä‘iện, sá»­ dụng xung Ä‘iện có ích tần số cao tác Ä‘á»™ng trá»±c tiếp lên vùng cÆ¡, khá»›p Ä‘ang bị Ä‘au nhằm giảm Ä‘au hiệu quả. Sản phẩm tiện dụng, há»— trợ vùng Ä‘au cÆ¡ Ä‘au dây thần kinh hiệu quả.

Máy massage xung điện