test3
Nhiệt kế điện tử
Nhiệt kế Ä‘iện tá»­ Omron là thiết bị y tế cần thiết cho gia Ä‘ình bạn vá»›i tính năng Æ°u việt, thiết kế nhỏ gọn, khả năng Ä‘o cá»±c nhanh và cho kết quả chính xác đến 0,1oC. Bạn có thể sá»­ dụng nhiệt kế Ä‘iện tá»­ Ä‘ể Ä‘o nhiệt Ä‘á»™ ở miệng, hậu môn hoặc ở nách. Nhiệt kế này giúp bạn không phải lo lắng do vỡ thủy tinh và thủy ngân Ä‘á»™c hại.

Nhiệt kế điện tử