Cloud Zoom small image
˂
˃

Đĩa 3M Petrifilm Kiểm Tổng Khuẩn Hiếu Khí, 6406, 1000 Đĩa/Thùng

Liên hệ hotline: 0981578383
Xuất xứ: 3M - Mỹ
Mô tả về sản phẩm
Kết quả nhanh, trong vòng 48 giờ.
Dễ sử dụng
Chính xác, có tính nhất quán
Tăng năng suất lao động
Tiêu chuẩn được tổ chức quốc tế phê duyệt.
Hà Nội: 024.3232.3838
Chi tiết sản phẩm
Đĩa 3M Petrifilm Kiểm Tổng Khuẩn Hiếu Khí, 6406, 1000 Đĩa/Thùng
Thông tin chi tiết
Đĩa Petrifilm kiểm tổng khuẩn hiếu khí dùng để xác định tổng số vi khuẩn hiếu khí trong mẫu thá»­, giúp tiết kiệm thời gian
Kết quả nhanh, trong vòng 48 giờ.
Dễ sử dụng
Chính xác, có tính nhất quán
Tăng năng suất lao động
Tiêu chuẩn được tổ chức quốc tế phê duyệt.